Logotyp

Kommunens satsar för starka barn och familjer

Publicering: 2023-09-13

Under hösten kommer det erbjudas flera olika tillfällen då du som förälder ges möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar samt få ny input från gruppledare. Kika nedan vilka tillfällen som erbjuds.

Alla barn i centrum (ABC)

ABC består av fyra gruppträffar för föräldrar eller andra viktiga vuxna till barn i åldrarna 3–12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. En stark och trygg relation till sin omsorgsgivare fungerar som psykologiskt skydd för barnet genom hela livet.

Innehållet bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention. Samtalen berör följande teman: viktiga vuxna, vara tillsammans, utmanande situationer och lugnt föräldraskap.

Anmäl dig genom att mejla foraldrastod@munkfors.se. Träffarna hålls i Munkfors bibliotek under fyra onsdagar i följd; 4/10, 11/10, 18/10 och 25/10. Samtliga träffar börjar kl. 17.00. Vi bjuder på gott fika, varma skratt och igenkänning!

Gruppträffar om hälsofrämjande föräldraskap

I två omgångar under hösten kommer gruppträffar för föräldrar eller andra omsorgsgivare erbjudas, där vi pratar om vad som är viktigt för att ha hälsa både nu och i framtiden. Gruppträffarna är en del av ett unikt projekt som Munkfors tillsammans med region Värmland genomför kring hälsofrämjande arbete.

Ytterligare en del av projektet kommer att genomföras med elever i Munkfors skolor. Samtalen kommer att beröra områden såsom fysisk och psykisk hälsa samt hur man som förälder kan uppmärksamma och hjälpa sitt barn att förbättra sin hälsa. Du får tips och pepp från andra vuxna såväl som från gruppledarna. Träffarna är fysiska men du kan delta via mobil, surfplatta eller dator.

Anmäl dig genom att mejla foraldrastod@munkfors.se. Gruppträffarna tar plats på biblioteket, och den första omgången träffar sker kl. 15:00 – 17:00 torsdagarna 14/9, 21/9, 28/9 och 5/10.

Andra omgången av gruppträffar gällande hälsofrämjande föräldraskap kommer genomföras under november, håll utkik på hemsidan!

Föräldragrupp för föräldrar med psykisk ohälsa och NPF

Liksom ABC-föräldragrupp så syftar denna grupp till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Gruppen riktar sig till dig som förälder eller annan omsorgsgivare, som har egen psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Föräldraskap är mer eller mindre utmanande, och du som förälder med egen psykisk ohälsa eller NPF kan möta ytterligare utmaningar i ditt föräldraskap kopplade till dina egna förutsättningar.

Träffarna och samtalen utgår från material framtaget av Bräcke diakoni, och berör följande teman:

Anmäl dig genom att mejla foraldrastod@munkfors.se. Dessa kommer att gå vid fyra torsdagar i följd; 16/11, 23/11, 30/11 och 7/12. Samtliga träffar pågår mellan klockan 14.30-16.30 på biblioteket. Vi bjuder på fika, varma skratt och igenkänning!

Vill du ta del av utbildningen på egen hand?

Passa då på att gå den här webbutbildningen. Den vänder sig också till dig som är förälder med psykisk ohälsa eller NPF. Målet med utbildningen är att du ska känna dig tryggare och starkare i ditt föräldraskap.

Dokument och länkar

Länkar på munkfors.se

Läs mer om Alla barn i centrum på munkfors.se

Länkar på andra sidor

Alla barn i centrum på allabarnicentrum.se
Trygghet Ur Stöd på brackediakoni.se