Alla barn i centrum

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

Forskning visar att relationen mellan barn och deras föräldrar är väldigt väldigt viktig. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden man kan ge sitt/sina barn, för att barnen ska växa upp till trygga och självständiga vuxna.

De flesta föräldrar kan dock känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Många föräldrar känner nog igen sig i funderingar som:

  • Hur hanterar man bråk och protester på ett bra sätt?
  • Hur kan man göra för att undvika stressiga situationer?
  • Hur kan vi föräldrar förebygga konflikter?
  • Hur kan man få till en lugn stund kring matbordet?
    Munkfors kommun kommer nu kunna erbjuda ABC föräldraträffar(!) till föräldrar, eller andra närstående så som bonusföräldrar och mor-/farföräldrar.

En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar. Därför finns Alla barn i centrum, ABC, som består av fyra gruppträffar för alla föräldrar till barn 3–12 år.

Programmet har utvecklats på uppdrag av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Träffarna

Träffarna har varsitt tema och leds av utbildade gruppledare. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar vi på innehållet hemma med våra barn.

ABC består av fyra träffar, á 2,5 timme som leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har några föräldrar som deltagare. På träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna över vi på innehållet hemma med våra barn.

Träff 1 – Visa kärlek: Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
Träff 2 – Vara med: Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
Träff 3 – Visa vägen: Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress oss som föräldrar och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
Träff 4 – Välja strider: Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Tid och plats

Träffarna hålls i bibliotekets lokaler under fyra onsdagar i följd; den 19/4, den 26/4, den 3/5 och den 10/5. Samtliga träffar börjar kl. 17.00. Vi bjuder på gott fika, varma skratt och igenkänning!

För frågor och ansökan, kontakta:

foraldrastod@munkfors.se
0563-54 10 36

Publicering: 2023-02-28 | Ändrat: 2023-08-31
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se