Logotyp
Vuxen kramar om barn.

Nu kan föräldrar dela erfarenheter i gruppträffar

Publicering: 2023-03-10

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. De flesta föräldrar kan dock känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov.

Därför finns Alla barn i centrum, ABC, som består av fyra gruppträffar för alla föräldrar till barn 3–12 år. Träffarna hålls i bibliotekets lokaler under fyra onsdagar i följd; den 19/4, den 26/4, den 3/5 och den 10/5. Samtliga träffar börjar kl. 17.00.

Programmet har utvecklats på uppdrag av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Andra föräldrastödprogram

Kommunen erbjuder också Funktionell familjeterapi och Komet. Dessa är två föräldrastödsprogram som Socialstyrelsen rekommenderar att kommuner ska erbjuda familjer med barn som har utagerande beteenden/beteendeproblem och en hög konfliktnivå i hemmet.

Funktionell familjeterapi, FFT, är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar, 11-18 år, med utagerande beteendeproblematik, begår brott, har hög skolfrånvaro eller missbrukar.

Komet är en förkortning för kommunikationsmetod och är ett utbildningsprogram för familjer med barn i åldrarna 3-11. Målet med programmet är att ge föräldrarna verktyg till en bättre kommunikation med barnen som leder till mindre bråk och konflikter hemma.

Länkar

Läs mer och ansök på munkfors.se