Logotyp
Någon står med arbetsbyxor på brunnslock. Rök kommer ur brunnen.

Kritik på teknik: en undersökning om synen på kommunens skötsel

Publicering: 2022-12-01

Under våren 2022 genomfördes en enkätundersökning i 95 kommuner om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten och avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Munkfors kommun har valt ett urval om 500 slumpmässigt utvalda kommuninvånare som fått ett frågeformulär bestående av 40 basfrågor samt en tilläggsfråga.

Liknande undersökningar har genomförts av SKR i kommunerna vart tredje år sedan 1992.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som invånarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Resultat

Kritik på teknik 2022.pdf