Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

När ett ensamkommande barn fått uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare? Varmt välkommen med din ansökan.

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare innebär att du är både vårdnadshavare och förmyndare för barnet, även om det inte bor hos dig. Rollen som vårdnadshavare innebär att du har ett övergripande ansvar för att barnet får en trygg och bra uppväxt med allt vad det innebär. Förmyndarskapet innebär ansvar för ekonomi och andra praktiska frågor. Du är inte underhållsskyldig (ingen försörjningsplikt). Du har inte skyldigheten att stå för den dagliga vårdnaden och boende. Detta är något som kommunens verksamhet organiserar och ger barnet/ungdomen.

Uppdraget innebär att:

• Ansvara för barnets ekonomi.
• Ansöka om barnbidrag om barnet är under 16 år, ansöka om studiebidrag och övrigt bistånd enligt socialtjänstlagen.
• Hjälpa barnet vid kontakter med hälso- och sjukvård.
• Medverka vid utvecklingssamtal, elevvårdsamtal, utredningar hos skola och socialtjänst, delta vid upprättande av vårdplan.
• Om barnet begått brott eller utsatts för brott – bistå barnet hos polis och domstol.
• Hålla kontakt med barnet och boendet.
• Förbereda barnet inför sin 18 års dag.

Du behöver ha tid att engagera dig i ett barns uppväxtförhållanden. Hur mycket tid du behöver lägga ner beror på vad barnet behöver, utifrån situation, ålder och mognad. Du är också en samtalspartner för barnet om dess situation och framtid. Uppdraget innebär samarbete med socialsekreterare, boendepersonal, skolpersonal med flera.

Är du intresserad?

Kontakta individ- och familjeomsorgen så berättar vi mer om uppdraget.
Telefon: 0563- 54 10 00
Telefontider: mån-tors 9-10 samt 15-16, fre 9-10 samt 14-15.

Publicering: 2018-02-16 | Ändrat: 2018-02-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se