Hoppa till huvudinnehåll

Vattnets resa från sjön Ullen hem till din kran

Oavsett om vi ska laga mat, duscha eller borsta tänderna så räknar vi med att det ska komma rent vatten när vi vrider på kranen. För visst tar vi ofta för givet att det alltid ska finnas där när vi behöver det? Vatten är idag en självklarhet, men det räcker med att vara utan det en kort stund för att inse hur beroende vi faktiskt är av det. För att uppmärksamma #krisberedskapsveckan har vi därför gjort ett reportage om hur vattnet kommer hem till din kran.

Är det någon som har koll på hur man gör ett riktigt gott dricksvatten så är det Hagfors kommuns va-tekniker Anders Gustafsson. Han ansvarar för drift, skötsel och underhåll av kommunens dricksvattenanläggningar. Kort och gott så är det han som ser till att vattnet som kommer hem till munkforsborna är säkert och håller hög kvalitet.

Så görs vårt dricksvatten

Vattnets resa till din kran börjar på 25 meters djup i sjön Stora Ullen i Hagfors kommun. Härifrån hämtas sjövatten, även kallat råvatten, som leds genom en grovsil. Vattnet når stranden via en 250 meter lång trätub av ek som hålls samman av 900 stålband. Därifrån pumpas det vidare till en högpunkt på Mana. Vattnet rinner sedan med självfall hela 4,5 kilometer ner till Ullenverket där det renas i flera steg innan det kommer hem till dig.

Cirka 4 000 kubik vatten produceras varje dygn i verket som levererar dricksvatten till 15 000 invånare i Hagfors, Munkfors och Forshaga kommuner (Olsäter). Det finns även två mindre vattenverk i Sunnemo och Gustavsfors.

Reningens olika steg

Ullenverket har två separata produktionslinjer där vattnet renas i olika steg. Vid själva intaget till verket tillsätts en liten dos fällningsmedel i båda linjerna som ska klumpa ihop partiklar till så kallade flockar som binder till sig växtdelar, mikroorganismer med mera.

I linje ett tillsätts kolsyra och soda för att höja vattnets pH-värde och alkalinitet. Vattnet går sedan igenom ett långsamfilter där det filtreras långsamt genom en sandbädd. Tack vare detta steg får vattnet en bättre smak samtidigt som det tar bort eventuella mikroorganismer. Vattnet desinficeras sedan med hjälp av uv-ljus som tar död på virus.

I linje två är långsamfiltren ersatta med filter av aktiverat kol som ska förbättra vattnets lukt och smak. Liksom på linje ett sker alkalisering och uv-desinfektion innan det når högreservoaren. Härifrån distribueras vattnet ut i ledningsnätet och når slutligen din kran.

Kvalitet och kontroll

Varje år tar Anders ett stort antal prov på dricksvattnet vattenverken, i ledningsnätet och hemma hos användare för att vara säker på att det inte innehåller bakterier eller skadliga ämnen. Flaskor fylls med vatten från provstället och läggs sedan ner i en väska tillsammans med kylklampar.

Är vattnet okej?

Vattenproverna skickar han sedan in för analys till ett laboratorium som undersöker om vattnet innehåller kemikalier eller mikroorganismer.

Även vattnets lukt och smak testas. När proverna har analyserats ger laboratoriet ett av tre omdömen: tjänligt som betyder att vattnet är bra för det ändamål man tänkt sig, tjänligt med anmärkning och otjänligt. Tjänligt med anmärkning är en varningssignal.
– Det är en viktig ledtråd om att vi måste utreda varför värdena är förhöjda, säger Anders.

Otjänligt vatten ska däremot inte användas som dricksvatten eller i matlagning. Det beror på att vattnet kan ha en negativ inverkan på hälsan. Förutom att kontrollera vattnets kvalitet vid vattenverken gör Anders även stickprov i nätet hos användare.

Det bästa med jobbet enligt Anders är friheten. Att få åka till olika platser och ta prover i sjöar, vattenverk och besöka användare är något som han uppskattar.
– Det är inte alla som får ta sin frukostrast precis intill en sjö, säger Anders och skrattar.

Jour dygnet runt

Ett datoriserat övervakningssystem håller koll på Hagfors kommuns vattenverk, reningsverk och pumpstationer dygnet runt. Skulle något hända larmas personal som har beredskap för att kolla upp och och avhjälpa felet.

Publicering: 2019-05-07 | Ändrat: 2019-05-07
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se