Vägarbete och inventering av dagvattennät

Under augusti kommer vägarbeten att genomföras. Bland annat ska gång- och cykelvägen vid Kapellvägen breddas och dagvattenledningsnätet i centrum ska "rökas" ut. Vi hoppas att boende och besökare har överseende med detta då trafiken kan komma att påverkas i viss mån.

  • I måndags började arbetet med att bredda gång- och cykelbanan vid Kapellvägen. Arbetet kommer att pågå en bit in i september. Vi hoppas ni har överseende med detta då det kan påverka trafiken i viss mån.
  • Från och med tisdag 15/8, och antagligen resten av veckan, kan det ryka en del i centrum. Men det är ingen brand som härjar, utan det är dagvattenledningarna som inventeras. En del i detta är att man för in rök (den är helt ofarlig) i ledningsnätet. Anledningen till att man utför detta arbete är för att effektiviteten i dagvattennätet ska förbättras så att det ska kunna omhänderta stora regnmängder.
Publicering: 2017-08-10 | Ändrat: 2017-08-10
Sidansvarig: Anna Lindbäck | anna.lindback@munkfors.se