Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

Munkfors kommun bedriver ingen egen undervisning i SFI och därför köper kommunen SFI-undervisning från Geijerskolan.

Utbildning i SFI på Gejierskolan sker på dagtid och är gratis eftersom kommunen är skyldig att erbjuda utbildning i Svenska till nyanlända. Dessutom startas nya utbidlningar kontinuerligt under året för att så många som möjligt ska kunna gå utbildningen. Men det finns vissa krav du måste uppfylla för att få gå utbildningen:

  1. du måste ha fyllt minst 16 år och
  2. du måste vara folkbokförd i en svensk kommun.

Utöver studierna i svenska så deltar du i Geijerskolans gemensamma aktiviteter till exempel friluftsdagar, konserter, utfärder, teaterbesök och föreläsningar. Du får betyg efter varje avslutad kurs och betygsskalan är E-A.

Studieväg 1 – kurs A och B

För dig som inte gått i skola eller har kort skolbakgrund och för dig som inte kan läsa och skriva det latinska alfabetet.

Studieväg 2 – kurs B och C

För dig som har en grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 – kurs C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Om du vill läsa mer om SFI kan du besöka Geijerskolans webbplats, geijerskolan.se.

Ansökan

Du ansöker om SFI-utbildning genom att lämna eller skicka in en ifylld ansökningsblankett till Munkfors kommun.

Ansökningsblankett att skriva ut

Kontakt

Adress: Geijerskolan, 684 93 Ransäter
Telefon: 0552-302 50
Mail: info@geijerskolan.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-03-05
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se