SFI, svenska för invandrare

SFI (svenska för invandrare) är en grundläggande utbildning i svenska för dem som inte har svenska som modersmål, har fyllt 16 år och är folkbokförd i en svensk kommun.

Munkfors kommun köper SFI-undervisning av Geijerskolan. SFI består av tre studievägar där man läser utifrån egna förutsättningar. Utbildningen sker på dagtid och är kostnadsfri. Utbildningen startar kontinuerligt under året. Utöver studierna i svenska deltar man i Geijerskolans gemensamma aktiviteter såsom friluftsdagar, konserter, utfärder, teaterbesök och föreläsningar. Betyg ges efter varje avslutad kurs och betygsskalan är E-A.

Studieväg 1 – kurs A och B

För dig som inte gått i skola, har kort skolbakgrund, inte kan läsa och skriva det latinska alfabetet.

Studieväg 2 – kurs B och C

För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 – kurs C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Ansökan

Du ansöker om SFI-utbildning genom att lämna eller skicka in en ifylld ansökningsblankett till Munkfors kommun.

Kontakt

Adress: Geijerskolan, 684 93 Ransäter
Telefon: 0552-302 50
Mail: info@geijerskolan.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2018-11-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se