Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning.

Eleven ska ha en intellektuell funktionsnedsättning för att ha rätt att läsa på särskild utbildning för vuxna. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Eleven har en egen studieplan och läser bara det man själv har behov av.

Betyg och intyg

På särvux kan eleven läsa en yrkesinriktad utbildning. Eleven kan även läsa på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan, grundsärskolan och/eller träningsskola.
Du som läser lärlingsutbildningen får betyg i varje kurs du läser, men erhåller även efter avslutad utbildning ett samlat lärlingsintyg, som visar dina kunskaper, förmågor och färdigheter i relation till lärlingsutbildningen innehåll. Du som läser på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan får betyg, men du kan få ett intyg också om du vill. Du som läser på träningsskolan får ett intyg.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.
Du kan söka vissa bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Mer information hittar du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-03-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se