Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har behov av extra stöd vid inlärning

Eleven ska ha en intellektuell funktionsnedsättning för att ha rätt att läsa på särskild utbildning för vuxna. Undervisningen sker i små grupper eller individuellt. Eleven har en egen studieplan och läser bara det man själv har behov av.

Betyg och intyg

På särvux kan man läsa en yrkesinriktad utbildning. Man kan även läsa på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan, grundsärskolan och/eller träningsskola.
Du som läser lärlingsutbildningen får betyg i varje kurs du läser, men erhåller även efter avslutad utbildning ett samlat lärlingsintyg, som visar dina kunskaper, förmågor och färdigheter i relation till lärlingsutbildningen innehåll. Du som läser på en nivå som motsvarar gymnasiesärskolan får betyg, men du kan få ett intyg också, om du vill. Du som läser på träningsskolan får ett intyg.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och studiestöd kan sökas via Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Mer information hittar du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se