Så ansöker du till Komvux

Här hittar du information om hur du går till väga för att söka en kommunal vuxenutbildning.

Så här söker du till kurser/utbildningar på komvux:

 1. Fyll i och skicka in en komplett digital ansökan till den skola där du vill gå. Skriv ut ansökan och skicka till studie- och yrkesvägledaren för underskrift.
  Om du upplever att detta är krångligt rekommenderar vi er att ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren för ett möte där ni tillsammans fyller i ansökan.
 2. Ansökningsblanketten måste vara fullständigt ifylld och innehålla:
 • Namn på utbildningen/kurspaketet.
 • Namn på utbildningsamordnare/kommun.
 • Samtliga kurspaket du vill söka till måste anges med kursnamn, kurskoder, kurspoäng och pris för varje enskild kurs.
 • Sista datum för ansökan samt startdatum för aktuell kurs.När sista dag för ansökan är och då kursen startar.
 • Bifoga kopior på tidigare betyg/intyg.
 • Bifoga arbetsgivarintyg om det krävs för utbildningen.
 • Bifoga ett personligt brev med en motivering om varför du söker utbildningen.
 • Bifoga information om utbildningen
 1. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren på 0563-54 11 50 för tidsbokning av ett möte där ni tillsammans gör upp en studieplanering.
 2. Skicka eller lämna därefter in ansökan med alla dina handlingar till:

Forsnässkolan
Studie- och yrkesvägledare
Box 13 
684 21 Munkfors

Ofullständig ansökan kan inte behandlas och skickas därför i retur. Även om du skickat in en ansökan om interkommunal ersättning tidigare måste din ansökan vara komplett med samtliga ovan nämnda handlingar. Handläggningstiden är cirka i en månad från det att vi tagit emot din kompletta ansökan.

Publicering: 2016-01-07 | Ändrat: 2020-03-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se