Komvux

Den kommunala vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill komplettera din tidigare utbildning, läsa in en behörighet för högre studier, höja kompetensen inom ditt nuvarande yrke eller skaffa dig en utbildning för ett nytt yrkesområde.

Munkfors kommun bedriver ingen egen vuxenutbildning utan köper platser från andra kommuner eller andra utbildningsanordnare. Ansökan till vuxenutbildning går dock genom Munkfors kommun. I anslutning till ansökan upprättas en individuell studieplan för varje elev. Detta innebär att du tillsammans med studie- och yrkesvägledare gör en planering över dina studier. Den individuella studieplanen innehåller vilka kurser du kan läsa, under vilken tid och omfattning samt vilka mål och syften du har med dina studier.

Studieekonomi och CSN

Du som studerar på vuxenutbildningen kan söka statligt studiestöd hos CSN.
Mer information om det hittar du på CSN:s webbplats

Grundläggande vuxenutbildning

Du kan läsa enstaka kurser eller alla de kurser som leder fram till grundskolekompetens, för dig som saknar sådan. Som vuxen räknas man från andra kalenderåret det år man fyller 20 år. Utbildningen syftar bland annat till att möjliggöra fortsatta studier.

Kurser

På grundläggande nivå kan du läsa kurserna svenska, svenska som andra språk, engelska, geografi, historia, religion, samhällskunskap, matematik, biologi, kemi, fysik, teknik samt hem- och konsumentkunskap.

Gymnasial vuxenutbildning

Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskap som motsvarar utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen bedrivs i form av kurser. Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå vänder sig till dig som vill komplettera din gymnasieutbildning, få dina kunskaper och kompetenser validerade eller kanske byta yrkesbana.
Du kan söka från och med den 1 juli det år du fyller 20 år, i vissa fall kan man vara yngre är 20 år. Utbildningen är avgiftsfri men litteraturen köper man själv.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se