Elevresor till gymnasiet

Gymnasieelever som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan har rätt till ersättning för dagliga resor mellan gymnasieskolan och hemmet. I Värmland lämnas ersättningen i form av ett busskort. Här hittar du information om hur du ansöker om busskort samt hur uthämtning sker.

Elever från Munkfors kommun som går på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Värmland och som är berättigad till busskort, får ansöka om busskort hos kommunen. Gymnasieskolan delar inte längre ut busskorten från och med läsåret 2015/2016. Ansökningsblankett finns på Värmlandstrafiks hemsida, men skickas även i detta brev. Busskortet hämtas i kontaktcenter på kommunhuset, mot inlämnande av ansökningsblankett, under följande tider:

Torsdag 11 augusti 08.00-12.00 samt 13.00-16.00
Fredag 12 augusti 08.00-12.00 samt 13.00-15.00

Dessa tider gäller även för uthämtning av busskort för dig som redan går på gymnasiet.

Om man tappar sitt kort ska man vända sig till kommunens kontaktcenter för att köpa ett ersättningskort. Observera att de elever som är folkbokförda i Hagfors eller Forshaga kommuner, tar kontakt med sin hemkommun för information.

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2017-11-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se