Elevresor till gymnasiet

Gymnasieelever som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan har rätt till ersättning för dagliga resor mellan gymnasieskolan och hemmet.

I Värmland lämnas ersättningen för elevresor till gymnasiet i form av ett gymnasiebusskort.

Ansöka om gymnasiebusskort

Om du går på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Värmland, är folkbokförd i Munkfors kommun samt är berättigad till busskort, kan du ansöka om busskort hos Munkfors kommun.
De elever som är folkbokförda i annan kommun ska istället ta kontakt med sin hemkommun för information.
Du ansöker genom att fylla i blanketten ”Ansökan om gymnasiebusskort”  som du kan fylla i på webben och skriva ut. Glöm inte att skriva under ansökan!

Hämta ut gymnasiebusskort

Du kan hämta ut ditt busskort i kontaktcenter i början på läsåret, men bara efter att du lämnat in en ansökningsblankett. Du kan lämna in ansökan samtidigt som du hämtar busskortet.
När det är aktuellt publicerar Munkfors kommun vilka dagar samt tidpunkt på dagen då du kan hämta busskortet här på webben.

Vad gör jag om jag tappar bort mitt kort?

Om du tappar bort ditt kort ska du vända dig till kommunens kontaktcenter för att köpa ett ersättningskort.

Särskild skolskjuts för elever i gymnasiesärskola

Elever i gymnasiesärskola kan ansöka om särskild skolskjuts. Då anpassas skolskjutsen efter elevens individuella behov.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0563-54 10 00
Öppettider:
Måndag – torsdag 08.00-16.00
Fredag 08.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2020-12-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se