Beställning av betygskopior

En betygshandling är en allmän handling och anses som offentlig från det att berörd elev fått den i sin hand. Här finns information om hur du beställer betygskopior.

Kopior av slutbetyg från grundskola och betyg från gymnasieskola, som utfärdats i Munkfors kommun (gäller även friskolor), finns i kommunens arkiv. Vill du ha ut en kopia av dina betyg vänder du dig till  kommunarkivarien.

För att underlätta arbetet med att ta fram betygskopior kan du uppge:

  • Namn och personnummer.
  • Skola och utbildningens namn.
  • Vilket år eleven gick utbildningen.

Kontakt

AnnKatrien Jansson, arkivarie
Telefon: 0563-54 11 08
Mail: annkatrien.jansson@munkfors.se

Publicering: 2016-06-17 | Ändrat: 2016-06-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se