Munkerudsskolan

På Munkerudsskolan bedrivs verksamhet från förskoleklass och upp till årskurs tre. Här finns också kommunens enda fritidshem som tar emot barn upp till 13 år.

Här får eleverna arbeta i en stimulerande och pedagogisk miljö.  Personalen har ett nära samarbete och specialpedagogiska frågor är ett viktigt fokusområde. Munkerudsskolan strävar efter att ha en inkluderande miljö för alla elever som bygger på delaktighet. Här arbetar man ständigt med att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. På Munkerudsskolan arbetar cirka 30 pedagoger. Elevantalet varierar utifrån årskullarna men brukar ligga på cirka 170 elever.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0563-54 11 90
Munkgatan 2
684 32 Munkfors

Rektor Munkerudsskolan
Magnus Persson
Telefon: 0563-54 12 70
Mail: magnus.persson@munkfors.se

Skoladministratör
Ann-Catrine Widerström
Telefon: 0563-54 12 63
Mail: ann-catrine.widerstrom@munkfors.se

 

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2019-08-30
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se