Kostpolicy

Vi vill erbjuda våra matgäster goda, näringsrika och lustfyllda måltider som lagas och serveras av kunnig och serviceinriktad personal. Maten skall vara lagad från råvaror som bidrar till hållbar utveckling

Vår kostpolicy gäller kommunens verksamheter som rör förskolebarn, skolbarn och äldreomsorgen. Måltiderna ska vara näringsrika, goda, omväxlande och anpassade efter matgästens behov.

Detta innebär att mat och måltiderna ska:

 • Följa de svenska näringsrekommendationerna och anpassas efter individuella behov utifrån etiska, kulturella, religiösa och medicinska skäl.
 • Följa Livsmedelsverkets råd för Bra mat i skolan, förskolan, äldreomsorgen eller motsvarande dokument.
 • Ta vara på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende och konsistens samt näringsinnehåll, vilket innebär att kommunen bland annat arbetar för att servera nylagad mat och minimera varmhållningstider.

Måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och maten ska vara trevligt serverad och presenterad. Det innebär att:

 • man ska ha tillräckligt mycket tid på sig att äta, att dukningen är trevlig och att alla värnar så att måltiden är ett tillfälle för social gemenskap och samtal.
 • Upphandlingen och hanteringen av livsmedel ska stimulera miljöriktiga och etiska inköp

Kommunen strävar efter att:

 • 25 procent av råvaruinköpen ska vara ekologiska. Årligen ska vi kunna se att andelen ekologiska matvaror ökar. Välja säsongsanpassade råvaror, välja vildfångad fisk från hållbara bestånd. Välja animaliska livsmedel producerad med god djuromsorg och som följer miljöstyrningsrådets kriterier och främja lokalt producerade varor.
 • Öka andelen vegetabilier i förhållande till kött och att välja rätt kött.
 • Arbeta aktivt för att minimera matsvinn och energianvändning i alla led.
 • Fortsätta vara en Fairtrade-kommun med årlig ökning.

Transporter som främjar säker livsmedelshantering och hållbar utveckling. Detta innebär att:

 • transporter sker med god prestanda på motorkapacitet, däck, drivmedel samt serviceåtaganden.
 • trafiksäkerheten ökar genom samordning som därmed ger färre transporter till köken.
 • transporter av varm mat ska eftersträva att varmhållningstider blir så korta som möjligt.

Kök som är rätt dimensionerade och utformade. Detta innebär att:

 • man kan laga mat med stor säkerhet.
 • arbetsmiljön är säker och bekväm för personalen.

Personal med rätt kompetens och servicekänsla. Detta innebär att:

 • Personalen i köket har rätt grundutbildning och erbjuds kontinuerlig fortbildning.
 • Personalen i köket ska kunna laga mat från grunden och ha en god servicekänsla.Pedagogiska måltider ingår i arbetstagarnas arbetstid (i skolan en personal per klass).

  All personal skall ha kännedom om grunderna för bra mat och trivsamma måltider.

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering för fortsatt utveckling. Detta innebär uppföljning av:

 • Inköp av ekologisk och Fairtrademat.
 • Minska matsvinn.
 • Matgästundersökningar.
 • Med hjälp av matråd ett brukarinflytande i all måltidsverksamhet.
 • Policyn revideras 2018.
Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se