Undersökning kring matsvinnet

Just nu genomför Munkfors kommun en undersökning om matsvinnet på Munkerudsskolan och Forsnäskolan. Syftet med studien är att ta reda på hur mycket tallriksavfallssvinn som skolorna i kommunen producerar. Undersökningen genomförs genom att man väger maten som slängs från tallrikarna i matsalarna.

Under 2012 noterades matsvinnet till cirka 600 000 ton i Sverige, det vill säga mat som hade kunnat ätas om den behandlats annorlunda. Enligt den undersökning av tallrikssvinn som genomfördes i Göteborg 2010, slängdes mat i de deltagande skolorna för cirka 0,80 kronor per portion, det vill säga cirka tio procent av totalkostnaderna. Om detta gäller även för skolorna i Munkfors kommun, betyder det att man kastar mat för ungefär 1 880 kronor per vecka. Om vi i genomsnitt serverar skolmat 35 veckor per år innebär det en onödig kostnad på cirka 66 000 kronor för invånarna i Munkfors kommun.

Därför genomförs undersökningen

Denna studie kring matsvinnet i Munkfors kommun är viktig att genomföra för att matsvinnet ska kunna minskas, dels för miljön men också för ekonomins skull. Undersökningen påbörjades under våren och pågår tills vidare på Munkerudsskolan och Forsnäskolan.

Vad händer under och efter mätningen?

Efter att mätningen har pågått ett tag, kommer det att genomföras diskussioner i klasserna om matsvinn och där man försöker hitta möjliga vägar för att minska svinnet och öka medvetenheten.

Kontakt

Monica Sonesson-Olsson, kostchef
Telefon: 0563-54 11 11 eller 0702-39 69 90.
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Publicering: 2016-04-25 | Ändrat: 2016-04-25
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se