Avgift för förskoleplats

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du en avgift utifrån vad hushållet har för inkomst och hur mycket tid barnen är i barnomsorg.

Barnomsorgstaxa

Avgift för förskoleplats bestäms av kommunfullmäktigen i ett beslut som kallas för ”barnomsorgstaxa”. Det är hur hög inkomst hushållet har, dock upp till ett inkomsttak, som styr hur hög avgiften för förskoleplats blir. För 2021 är inkomsttaket på 50 340 kronor. Vad som avses med ”hushåll” är fastställt i kommunstyrelsens riktlinjer gällande förskola och fritidshem. Ett hushåll kan bestå av en ensamstående, sammanboende eller makar. För sammanboende eller makar ligger bådas inkomster till grund för avgiften oavsett om båda är föräldrar till barnet eller om bara den ena är förälder.

Avgifter

För 2022 är maxavgiften för en förskoleplats i Munkfors kommun följande:

1 572 kronor för det yngsta barnet (barn 1)
1 048 kronor för barn 2
524 kronor för barn 3
0 kronor för barn 4 och fler.

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. Barnomsorgstaxan gäller för all övrig tid.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-12-28
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se