Ansöka om förskoleplats

Ansökan om plats i förskola bör göras fyra månader innan önskat placeringsdatum. Ansökan om förskoleplats görs via blankett som hämtas från Munkfors kommuns hemsida eller beställs hos handläggare.

Förskolan erbjuder barnen en verksamhet som bygger på omsorg, lärande och utveckling. Verksamheten utgår från barnens lust och nyfikenhet och behov av att utforska sin tillvaro vilket gör att leken har en stor betydelse.

Rätt till förskola har:

  • barn vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldralediga.
  • barn/elever som är bosatta i Sverige.
  • asylsökande barn/elever och barn/elever med tidsbegränsat uppehållstillstånd.
  • barn/elever som är bosatta i Sverige och folkbokförda i annan kommun efter särskild prövning.
  • barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling om inte barnets behov av sådant stöd blir tillgodosett på något annat sätt.

Hur lång tid tar det innan man får en förskoleplats?

Munkfors kommun strävar efter att behandla din ansökan skyndsamt. Handläggningstiden varierar men inom max fyra månader ska du ha fått ett besked.

Vem har rätt till förtur?

Enligt skollagen ges förtur till förskoleplats enligt följande:

  • till barn i behov av särskilt stöd enligt 2 kap 9 § i skollagen
  • barn i behov av barnomsorg på grund av särskilda skäl enligt 2 kap 6 § i skollagen
  • till barn i allmän förskola
  • barn som av särskilda skäl omflyttas inom förskoleverksamheten

Hur går jag till väga med ansökan om mitt barn har speciella behov?

Ta kontakt med förskolechefen och förskolechefen/arbetslaget bedömer hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver samt följer upp om stödinsatserna är ändamålsenliga.

Ansökan

Du bör ansöka om plats i förskola fyra månader innan önskat placeringsdatum. Du ansöker via blanketten ”Ansökan plats på förskola” som du kan fylla i på webben och skriva ut eller beställa hos handläggare via kommunens växel, 0563-54 10 00.
I blankettarkivet här på webben hittar du samtliga blanketter som gäller för barn i förskola.

Publicering: 2016-01-08 | Ändrat: 2020-05-19
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se