Fristående förskola

Förskolor med enskild huvudman kallas för fristående förskolor. Dessa drivs ofta av exempelvis personal- eller föräldrakooperativ, föreningar och aktiebolag.

Kommunen har tillsynsskyldighet över de fristående förskolorna och den fristående pedagogiska omsorgen och betalar ut samma ekonomiska ersättning som till den kommunala verksamheten. Däremot bestämmer den fristående förskolan själva vilken avgift föräldrarna ska betala. De fristående verksamheterna har eget kösystem och man ansöker om en plats där genom förskolan och genom den kommun som förskolan ligger i.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om fristående förskolor

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se