Barnomsorgstaxa

När ditt barn har plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem betalar du en avgift utifrån vad hushållet har för inkomst och hur mycket tid barnen är i barnomsorg. Det är det som kallas för barnomsorgstaxa.

Här kan du ta del av information rörande barnomsorgstaxa. Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. Övrig tid omfattas av barnomsorgstaxan.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-01-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se