Barnomsorgspeng

Riksdagen har fattat ett beslut om att införa barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009 samt allmän förskola för treåringar från och med 1 juli 2010.

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som ges till en godkänd enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Pengen ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer, tanken är att den skall ge en ökad möjlighet för föräldrar att välja egna lösningar för familjens barnomsorgsbehov. Utöver det blir kommunerna skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar från och med den 1 juli 2010. I dag har ett barn rätt till allmän förskola från höstterminen då barnet fyller fyra år.

Lagändringarna innebär följande:

  • Ett nytt begrepp, pedagogisk omsorg, införs. Det ersätter begreppet familjedaghem i lagtexten och kan omfatta flera varianter.
  • Hemkommunen, istället för som tidigare vistelsekommunen, ska svara för att ett barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.
  • Kommunen får en utvidgad informationsskyldighet.
  • Kommunens skyldighet att anordna allmän förskola utvidgas till att gälla från det barnet är tre år, istället för som idag, fyra år.
Publicering: 2016-01-05 | Ändrat: 2016-02-11
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se