Hoppa till huvudinnehåll

Utbildning för företagsnätverk

Sola i Ransäter inleder utbildning för företagsnätverk. I mitten av december hölls den första företagsutbildningen i Värmland inom projektet coacher för energi och klimat. Temat var solenergi vilken är en energikälla med stor potential för en av projektets stora målgrupper - campingar, hotell och vandrarhem. Det är företagsnätverket i Forshaga, Munkfors och Hagfors som är först ut med att inleda utbildningsinsatserna.

Utbildningsdagen, som är ett av två tillfällen, hölls av Hugo Franzén, energikonsult från Lidköping med specialkompetens inom solenergi och med mer än 20 års erfarenhet inom området. Syftet är att ge företagen en praktiskt utformad utbildning efter deras specifika behov. Utbildningen hölls vid hembygdsgården i Ransäter som också är deltar i coach-projektet. Hembygdsgården håller aktivt på att se över hur de kan minska sin energianvändning och arbeta mer hållbart för att även kunna finnas till för kommande generationer.
– Vi känner oss tacksamma för den vägledning och hjälp vi redan fått av vår energicoach, det är även hon som gjort det möjligt för oss att få delta i denna intresseväckande utbildning. Vi har en oerhört vacker Hembygdsgård som vi måste värna om inför framtiden, det är en stor utmaning men vi tar det i etapper för att nå ända fram på sikt. Nu hoppas kunna få mer kunskap och förståelse inför en mer hållbar energianvändning, både för vår miljös skull och likväl vår ekonomi, säger Karin Nilsson Ricknell vid Ransäters hembygdsgård.

Bakgrund Coachningsprogram inom energiområdet

Forshaga och Munkfors och Hagfors är med i projektet där de erbjuder personlig coachning för företag och föreningar att hitta energivinster och ge en möjlighet att höja den interna kompetensen inom området och utbyta erfarenheter med andra företag. Projektet Coacher för energi och klimat riktar sig till små och medelstora företag som har en energianvändning under 300 000 kWh per år. Det pågår nationellt under perioden 2017-2019 och drivs av kommunernas energi- och klimatrådgivare i samarbete med Region Värmland och Energimyndigheten.

Mer information om projektet finns på energimyndighetens webbplats

Publicering: 2017-12-29 | Ändrat: 2017-12-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se