Idrottsanläggningar

I Munkfors kommun finns två större idrottsanläggningar, Munkfors Arena och Forsnäshallen.

Munkfors Arena

På Munkfors Arena finner du en ishall och en nybyggd multisportarena samt en konstgräsplan.
Munkfors Arena är en populär idrottsanläggning vad gäller lägerverksamhet eftersom den är mångsidig och ligger i närheten av Munkfors Förenings- och konferenscenter som erbjuder övernattning.
Munkfors Arena ägs av Munkfors förenings- och konferenscenter.

Kontakt Munkfors Arena

Munkfors förenings- och konferenscenter (ägare)

Telefon: 0563-501 30
E-post: mfkc@telia.com

Kapellvägen 26
Box 114
684 23 Munkfors

Besöksadress Munkfors Arena

Rulle Bergmans Väg
684 31 Munkfors

Postadress

Munkfors Arena
Box 114
684 23 Munkfors

Forsnäshallen

I anslutning till Forsnässkolan ligger Forsnäshallen, som består av en multisporthall men även en simhall, Forsnäsbadet.
Dagtid använder Forsnässkolans elever hallen i undervisningen. Kvällstid är multisporthallen tillgänglig för bokning av alla föreningar i Munkfors och privatpersoner men det är främst MIBK´s barn- och ungdomslag (innebandy) som utnyttjar hallen.

Regler för att hyra Forsnäshallen eller någon annan hall i kommunens regi (till exempel Munkerudshallen) hittar du i ”Regler och avgift för hyra av kommunala gymnastik-/sporthallar och andra lokaler”.

Kontakt Forsnäshallen

Kontaktcenter
Telefon: 0563-54 10 00
E-post: kontaktcenter@munkfors.se

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-10-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se