Hoppa till huvudinnehåll

Tyck till om Vision 2030

Ett förslag till ny kommunvision, Vision 2030, är nu ute på remiss. Nu har intresseorganisationer möjlighet att tycka till om förslaget. Eventuella synpunkter vill vi ha in senast den 1 september

Munkfors kommun har skickat förslaget till de politiska partierna, de största föreningarna i kommunen, pensionärsorganisationerna, Forsnässkolans utvecklingsråd, fackliga organisationer samt gruppen Profilera Munkfors. Även andra intresseorganisationer är välkomna att tycka till om förslaget. Kontakta i så fall Munkfors kommun så mailar/skickar vi förslaget till vision till er.

Under vilken tid får jag tycka till?

Eventuella synpunkter vill vi ha in till kommunen senast den 1 september. Synpunkterna mailas på adressen:
kommun@munkfors.se

eller skickas med brev till adressen:

Munkfors kommun
Vision 2030
Box 13
684 21 Munkfors

Arbetet med att ta fram ny kommunvision påbörjades i februari 2017 då en tillfällig fullmäktigeberedning bildades. De genomförde under fjolåret en omfattande medborgardialog och utifrån inkomna synpunkter och idéer arbetades förslaget till Vision 2030 fram. Den färdiga kommunvisionen ska ses som en inspirationskälla och ledstjärna för vad vi gör i dag och vad vi vill uppnå i morgon. Ambitionen är att många människor ska vilja förverkliga visionen.

Här kan du läsa mer om arbetet med kommunvision 2030

Publicering: 2018-06-26 | Ändrat: 2018-06-26
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se