Hoppa till huvudinnehåll

Stort plusresultat för Munkfors kommun

Munkfors kommun har noterats för det näst bästa resultatet genom tiderna. Bokslutet från 2017 visar ett plusresultat på 15,2 miljoner kronor.
- Det som är fantastiskt kul är att samtliga verksamheter har klarat budget för första gången på många år och man har gjort det med en mycket hög måluppfyllelse, säger Mathias Lindquist, kommunalråd (S).

Nu är bokslutet för 2017 klart och godkänt av kommunstyrelsen och för tredje året i rad går Munkfors kommun med ett rejält plusresultat. Denna gång landar resultatet på 15,2 miljoner kronor – 13,1 miljoner kronor mer än man budgeterat för. Ett stort utropstecken i det fina resultatet, är att samtliga verksamheter i kommunen visar på svarta siffror, det vill säga att de hållit sig inom respektive budgetram. Det är första gången på många år som alla verksamheter visar på överskott mot budget. Detta i kombination med att intäkter från skatter och statsbidrag har blivit högre än man budgeterat för, är bakgrunden till fjolårets fina resultat.
– Vi har gjort stora investeringar under 2017, som nybygget av Lillmunkens förskola och en fortsatt fiberutbyggnad i Munkfors stadsnät. Detta har finansierats med egna medel och 2017-års resultat har givetvis bidragit till detta. Nu går vi dock in i en fas med lite lägre investeringstakt, säger Jan-Olof Appel, kommunchef.
– Detta är fantastiskt roligt. Något som också är viktigt att lyfta fram är att vår måluppfyllelse ligger på nästan 73 procent. Det kan jämföras med måluppfyllelsen från 2014, då nådde vi bara 23 procent. Vi vill tacka våra medarbetare för ett otroligt bra jobb under fjolåret, säger Mathias Lindquist, kommunalråd.

Verksamheternas svarta siffror:

  • Kommunledning: +3,1 miljoner kronor.
  • Lärande och stöd: +1,9 miljoner kronor.
  • Omsorg och stöd: +1,1 miljoner kronor.
  • Service: +100 000 kronor.
Publicering: 2018-03-13 | Ändrat: 2018-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se