Hoppa till huvudinnehåll

Stor risk för gräs- och skogsbrand

Varje vår omvandlas det torra fjolårsgräset till en potentiell brandrisk. Risken för gräs- och skogsbrand kvarstår sedan under sommaren och en bit in på hösten. Vädret påverkar givetvis – ju mer sol, värme och vind desto större risk för brand. Det är viktigt att du kollar brandrisken just där du befinner dig innan du börjar elda och grilla.

Appen ”BRANDRISK Ute”

Ett enkelt sätt att hålla reda på hur stor brandrisken är i olika delar av landet är att ladda ner appen ”Brandrisk Ute”. Den finns för iPhone, iPad och Android. Appen lär dig också att elda säkert utomhus och bidrar på så sätt att minska risken för gräs- och skogsbrand.

Brandriskprognos för gräs- och skogsbrand

Hos SMHI finns aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk (antändning och spridning). SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

Till brandriskprognoser på smhi.se (extern länk)

Eldningsförbud

När det är mycket torrt i skog och mark kan länsstyrelsen besluta om eldningsförbud. Eldningsförbud kan vara lokalt men i Värmland gäller det oftast hela länet.

Vid eldningsförbud är all eldning med öppen låga utomhus förbjuden. I vissa fall får du använda kol- eller gasolgrill på din villatomt, om inte tomten ansluter till skog. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder och ska undvikas helt vid eldningsförbud.

Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos och hävs så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Så vet du om det är eldningsförbud

  • Beslut om eldningsförbud läggs ut på länsstyrelsens webbplats. Länsstyrelsen annonserar också i lokaltidningarna.
  • En rödgul flagga hissas vid våra brandstationer.
  • Upplysningar om eldningsförbud lämnas av SOS Alarm på telefonsvarare 054-15 50 15.

Goda råd till dig som ska elda eller grilla

Om du planerar att elda eller grilla under den här perioden finns det en del saker som kan vara bra att tänka på.

Så eldar du säkert

Så grillar du säkert

Publicering: 2019-04-24 | Ändrat: 2019-04-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se