Hoppa till huvudinnehåll

Stödpaket till företag presenteras

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med coronaviruset. Nu är det viktigt att vi alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga. Munkfors kommun har beslutat om ett lokalt stödpaket till kommunens företag.

Munkfors kommuns har tagit fram flera åtgärder för att underlätta för kommunens företagare i samband med coronapandemin:

  • möjlighet till anstånd/förlängning av betalningstider i ärenden som VA, sophantering, tillstånd och tillsyn
  • möjlighet till anstånd/förlängning av betalningstider gällande hyra av lokaler hos kommunen och Munkforsbostäder AB
  • möjlighet till anstånd/förlängning av betalningstider för fjärrvärme hos Munkfors Energi AB
  • möjlighet att korta ner betalningstider till leverantörer
  • möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska
  • myndighetsutövning, som exempelvis bygglov eller tillstånd inom miljöområdet, genomförs med stor förståelse för den mycket ansträngda situation som många företag befinner sig i för att minimera riskspridning till riskgrupper. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter.
  • kommunens miljö-och byggförvaltningen ser även välvilligt på möjligheter med uteserveringar och möjlighet att anordna gatuförsäljning utanför egen butik.

Åtgärderna är inte generella vilket innebär att beslut kommer att tas i varje enskilt fall efter att berörd har kontaktat kommunen eller berört bolag.

Investeringsprojekt fortsätter

Större investeringsprojekt som medför arbetstillfällen för företagen kommer att genomföras enligt plan 2020.

Var lokallojal – stötta dina lokala företagare

Det råder tuffa tider för våra lokala företagare. Därför är det extra viktigt stötta dem, i den mån man har möjlighet. Alla har vi olika förutsättningar, men att handla lokalt är viktigare än någonsin nu så att vi får ha dem kvar när coronakrisen är över. Många matställen har ställt om sin service och erbjuder just nu hemkörning för dig som önskar.

Publicering: 2020-03-27 | Ändrat: 2020-03-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se