Driftinformation

Här lägger vi kontinuerligt ut driftinformation för att du som kund enkelt ska hitta information om pågående eller planerade driftstörningar.

Driftinformation: 2019-11-21 kl. 00-06 nästa steg i processen

Under natten till den 21 november mellan kl 00-06 fortsätter vi med nästa steg i vårt planerade underhållsarbete i stadsnätet. Arbetet berör samtliga anslutna kunder och kan medföra störningar på dina bredbandstjänster. Vi gör allt vi kan för att så få som möjligt ska märka av arbetet. Nästa steg i processen planeras till 28/11. Tiderna är preliminära, och fler tillfällen kan eventuellt bokas in. Vi uppdaterar med ny information inför varje tillfälle. Tack för ditt tålamod!

Publicerat: 2019-11-19 Klockan: 16:23

Driftinformation: 2019-11-18 kl 00-08 planerat underhållsarbete

Natten till måndag den 18 november mellan kl. 00:00-08:00 gör vi ett planerat underhållsarbete i stadsnätet. Arbetet berör samtliga anslutna kunder och kan medföra störningar på dina bredbandstjänster. Vi gör allt vi kan för att så få som möjligt ska märka av arbetet. Orsaken är att Stadsnätet genomför just nu ett större uppgraderingsarbete där det här är ett steg i processen. När det här steget är klart kommer ett nytt driftarbete genomföras natten till 21 november, samt ett under vecka 48. Tiderna är preliminära, och fler tillfällen kan eventuellt bokas in. Vi uppdaterar med ny information inför varje tillfälle.

VARFÖR GÖRS UPPGRADERINGEN?
Vårt stadsnät växer och fler och bättre tjänster används dagligen. För att kunna hålla en hög kvalitét även i framtiden behöver nätet med jämna mellanrum uppgraderas. Nu förbättrar vi mjukvaran som styr nätet, senare i vår kommer även en del av hårdvaran, det vill säga nätets kärna, att uppgraderas.

HUR FÅR JAG INFORMATION?
Information om samtliga arbeten hittar du alltid här på vår webb. Vi kommer även lägga upp information på vår Facebooksida inför varje tillfälle. Ett tips är därför att följa oss på Facebook och prenumerera på våra inlägg. Om du vill kan du ta bort prenumerationen i efterhand. Våra tjänsteleverantörer är informerade om det pågående arbetet.

Publicerat: 2019-11-13 Klockan: 12:17

Driftinformation: 2019-11-05 Driftarbete i stadsnätet under natten till tisdagen

Natten till tisdag den 5 november gör vi ett driftarbete i stadsnätet. Arbetet pågår mellan kl. 00-06, och berör hela stadsnätet. Arbetet är ett led i att bygga bort liknande fel som uppstod den 24 september, för att upprätthålla driftsäkerheten i nätet. Arbetet ska inte ha någon kundpåverkan. Om du skulle få problem kan du testa att starta om all din utrustning (mediabox, ev. router, tv-box, etc.) så att den får ny kontakt med nätet. Vid omstart av mediaboxen dra ur strömsladden ur mediaboxen och inte strömkonvertern i vägguttaget, vänta ett tag och sätt i sladden tillbaka.

Publicerat: 2019-11-04 Klockan: 16:15

Driftinformation: 2019-10-02 Problem hos A3/Universal Telecom.

Vi har fått information om att tjänsteleverantören A3/Universal Telecom just nu har problem. Vilket också påverkar internetkunder som har Sappa internet och Th1ng. Har du frågor kontakta din tjänsteleverantör. Följ även ev. information på tjänsteleverantörens hemsida. https://a3.se/privat/kundservice/driftinformation

2019-10-02 kl 16.29 meddelades på tjänstelev hemsida att problemet var löst

Publicerat: 2019-10-02 Klockan: 15:44

Öppet brev – Driftstörningen 24-25 september

Natten till tisdag 24/9 gjorde vi ett planerat driftarbete i stadsnätet, som i slutändan resulterade i ett avbrott som berörde i princip samtliga kunder i Munkfors stadsnät samt övriga stadsnät i Mittnät. Vi vill med den här texten förklara själva händelseförloppet, hur vi agerade, samt hur vi kommer att arbeta i fortsättningen. Vi hoppas också kunna reda ut eventuella frågetecken.

Vi vill beskriva vad som hände och hur vi arbetar i samband med driftstörningen. Låt oss börja med att beskriva händelseförloppet.

DETTA HÄNDE, STEG FÖR STEG

Natten till tisdag 24/9 hade vi planerat in ett driftarbete i stadsnätet. Arbetet genomfördes för att uppgradera centrala delar av nätet, för att kunna hantera fler kunder i framtiden och så att driftsäkerheten ska kunna hålla den höga standard som den gjort tidigare. Inför arbetet hade vi, precis som vid alla andra driftarbeten vi genomför, gjort noga kontroller och tester samt gjort en grundlig riskanalys. Resultatet av testerna och analysen gav oss följande svar: I allra värsta fall kommer några kunder få en mindre störning under någon enstaka minut under arbetet. Som ett rent rutinförfarande förvarnade vi även om arbetet till samtliga tjänsteleverantörer

Själva arbetet under natten gick sedan helt enligt plan, felet uppstod först på morgonen när trafiken i nätet skulle kopplas på igen. När detta skedde kraschade det stödsystem som bland annat hanterar tjänsteförsörjningen i nätet, vilket gjorde att det blev ett avbrott. Något vi vill vara tydliga med är att felet som uppstod var ett ytterst komplicerat mjukvarufel, som varken vi eller vår driftpartner NetNordic kunnat förutse. Det var också av den anledningen som felsökningen tog tid och att vår tillbakarullning inte gick att genomföra som vi hade önskat.

Om vi hade drabbats av ett hårdvaruproblem, exempelvis om någon råkat gräva av en fiberkabel eller om någon fysisk utrustning hade gått sönder, hade felet varit mycket mer konkret och vi hade enklare kunnat åtgärda det. I det här fallet, då vi fått ett okänt mjukvarufel, blev det hela mycket mer komplext. Det som skedde under stora delar av tisdagen var därför ett gediget felsökningsarbete, där olika metoder och lösningar testades. Till slut hittade vi tillsammans med vår driftpartner en lösning, varpå återställningen inleddes under eftermiddagen. Eftersom väldigt många kunder drabbats ca. 34000 st tog återställningen lång tid, vilket var orsaken till att det dröjde långt in på tisdagskvällen innan de allra flesta kunderna kom igång igen. Under onsdagsmorgonen kvarstod fortfarande några problem, skillnaden då var att problemen hade satt sig i delar av vår utrustning som en följd av de omfattande störningarna som var under tisdagen – något vi relativt snabbt kunde lokalisera och felavhjälpa. Under onsdagsförmiddagen började vårt nät att fungera som det skulle igen.

SÅ HAR VI ARBETAT MED FELET

Vi och vår driftpartner NetNordic har sedan driftstörningen började på tisdag morgon haft full prioritet på att lösa felet och vi har lagt alla resurser vi har för att få fram en lösning. Vi har även försökt att löpande få ut så relevant information som möjligt till er kunder via vår hemsida och vår Facebooksida. Vi har även gått ut med pressmeddelanden för att nå ut med informationen i media. Till dig som inte känner att du fått tillräckligt bra svar hoppas vi att den här texten fyller i de luckor du saknat.

VAD GÖR VI NU?

Vi har redan inlett vårt utvärderingsarbete och har därigenom kunnat lokaliserat felorsaken. På så vis kan vi försäkra oss om att samma typ av fel inte kommer att inträffa vid liknande arbeten i framtiden. Vi samverkar tätt med vår driftpartner och har gått igenom, och kommer att fortsätta att gå igenom, varje steg och skede för att hitta bitar att ta lärdom av.

Vi har en driftorganisation som har beredskap och bevakning av våra nät dygnet runt, alla årets dagar.

VILKA ÄR NETNORDIC?

NetNordic är en multinationell systemintegratör med kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland, med cirka 300 anställda. NetNordic är sedan flera år tillbaka driftpartner till både Munkfors Stadsnät och till hela MittNät, och har lång och bred erfarenhet i branschen.

VILKA ÄR MITTNÄT?

I samband med rapporteringen av driftstörningen kanske du har läst eller hört namnet MittNät vid något tillfälle. MittNät är ett samverkansbolag där sju kommunala stadsnät samarbetar: Arvika, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Vansbro och Åmål. Syftet med samarbetet är att främja bredbandsutbyggnaden till våra kommuninvånare och att kunna erbjuda ett så bra och komplett tjänsteutbud som möjligt. Eftersom det planerade driftarbetet gjordes på MittNäts initiativ och skedde centralt så påverkades alla sju kommuner av den efterföljande driftstörningen.

Du som kund är dock kund hos oss på Munkfors Stadsnät och inget annat. Vi kan hålla med om att medias rapportering kan ha varit lite förvirrande i vissa fall.

TACK FÖR DITT TÅLAMOD

Som avslutning vill vi vara tydliga med att vi ser väldigt allvarligt på det som hände. Vårt utvärderingsarbete fortsätter och vi kommer att fortsätta att sträva efter att hålla en lika hög driftsäkerhet som tidigare. Vår vision om att erbjuda ”Nätverk i världsklass” till er Munkforsbor är fortsatt vår högsta prio och vi menar att man lär sig av sina misstag.

Slutligen vill vi tacka dig som berördes av störningen för ditt tålamod.

 

Publicerat: 2019-09-27 Klockan: 14:41