Hoppa till huvudinnehåll

Senaste nytt om raset på väg 903

20 november inträffade ett ras/skred på väg 903 mellan Revhaget och Skymnäshagen. Här kan du läsa de senaste uppdateringarna om hur du påverkas.

Uppdaterad 2020-02-18 12. 15

Trafikverket meddelar att väg 903 kommer att öppnas för trafik igen som planerat nu på fredag 21 februari. Vägen kommer inte att vara asfalterad, utan det kommer att vara ett grusparti. Att göra en helt ny beläggning görs först till sommaren.

Uppdaterad 2020-02-13 15.00
Arbetet med att koppla ihop ledningarna är klart. Vattnet kan vara brunt eller missfärgat när du spolar för första gången efter en avstängning. Det är inte farligt att dricka utan försvinner efter en stund om du spolar kallvatten. Luft kan också förekomma så öppna kranen försiktigt.

Trafikverkets preliminära bedömning är att väg 903 öppnar för trafik 2020-02-21.

Uppdaterad 2020-02-13 09.00

Nu har vi lagat vattenledningarna som gick sönder i samband med vägraset på väg 903. I eftermiddag ska vi koppla ihop ledningarna vilket gör att vi måste stänga av vattnet en stund för flera hushåll i Mossängen. Du som bor på Hjortronvägen, Uddsätersvägen, Maskinistvägen och Mossängsvägen kommer att beröras av arbetet en kort stund på eftermiddagen. I nuläget kan vi inte säga en exakt tidpunkt.

Uppdaterad 2020-01-15
Trafikverkets preliminära bedömning är att väg 903 öppnar för trafik 2020-02-21.

Uppdaterad 2019-12-04
Trafikverket har påbörjat schaktning av yta bredvid vägen för att komma fram till den trumma som ligger under vägen vid raset. Utloppet ligger på cirka 15 meters djup under vägytan. Inloppet vet vi inte djupet på då detta inte är synligt i dagsläget.

Geoteknisk-/hydrogeologisk utredning pågår för att säkerställa vad som orsakat raset samt fastställa korrekt åtgärd. Innan resultatet från utredningarna är klar och förslag på åtgärd finns framme kan inte återställningsarbetet påbörjas fullt ut. Reparation av kommunens vatten- och avloppsledningar kan inte göras förrän Trafikverket har utfört sina åtgärder.

Preliminär bedömning är att vägen öppnar för trafik 2020-01-24.

Publicering: 2020-02-13 | Ändrat: 2020-02-18
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se