Hoppa till huvudinnehåll

Så skyddar vi dina personuppgifter

EU har beslutat om ett nytt regelverk för skydd av personuppgifter. Det kallas dataskyddsförordningen (GDPR) och börjar gälla från och med den 25 maj 2018. Här får du information om hur Munkfors kommun hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Inom Munkfors kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller är Munkforsbo och har kontakt med kommunens verksamheter.

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exmepel vara ditt namn, adress, personnummer eller bilder som visar vem du är. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig digitalt. Till exempel när vi skriver utredningar, handlägger ärenden som rör enskilda, i e-post, när vi skapar och lagrar dokument med personuppgifter.

Publicering: 2018-05-23 | Ändrat: 2018-05-23
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se