Logotyp

Forsnässkolan

Publicering: 2015-11-26

På Forsnässkolan bedrivs skolverksamhet för elever i årskurs 4-9 i grundskola och grundsärskola.
Vid Forsnässkolan finns även fritidsgård, sport- och simhall.

Kontakt

Uddeholmsvägen 1
684 31 Munkfors
Telefon: 0563-54 10 00 (kontaktcenter)

Rektor Forsnässkolan
Camilla Brandt
Telefon: 0563-54 11 98
Mail: camilla.brandt@munkfors.se

Skoladministratör Forsnässkolan
Ann-Catrine Widerström
Telefon: 0563-54 12 63
Mail: ann-catrine.widerstrom@munkfors.se