Logotyp

Munkerudsskolan

Publicering: 2015-11-26

Här får eleverna arbeta i en stimulerande och pedagogisk miljö.  Personalen har ett nära samarbete och specialpedagogiska frågor är ett viktigt fokusområde. Munkerudsskolan strävar efter att ha en inkluderande miljö för alla elever som bygger på delaktighet. Här arbetar man ständigt med att ge alla elever möjligheter att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. På Munkerudsskolan arbetar cirka 30 pedagoger. Elevantalet varierar utifrån årskullarna men brukar ligga på cirka 170 elever.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0563-54 11 90
Munkgatan 2
684 32 Munkfors

Rektor Munkerudsskolan
Magnus Persson
Telefon: 0563-54 12 70
Mail: magnus.persson@munkfors.se