Logotyp

Grundskolor

Publicering: 2015-11-26

Sammanlagt bedriver vi undervisning för ungefär 390 elever. Verksamheten är målstyrd och varje år utvärderas förskola, skola och fritidshem.

Finns det friskolor i Munkfors kommun?

Nej, i dagsläget gör det inte det.

Kontakt

Skolchef och verksamhetschef för lärande och stöd
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Rektor på Forsnässkolan 4-9, ensamkommande, fritidsgård och särskola
Camilla Brandt
Telefon: 0563-54 11 98
Mail: camilla.brandt@munkfors.se

Rektor på Munkerudskolan
Magnus Persson
Telefon: 0563-54 12 70
Mail: magnus.persson@munkfors.se

SYV, Studie- och yrkesvägledare
Linda Andersson Falk
Telefon: 0563-54 11 50
Mail: linda.anderssonfalk@munkfors.se