Logotyp

Avgift för förskoleplats

Publicering: 2015-11-26

Barnomsorgstaxa

Avgift för förskoleplats bestäms av kommunfullmäktigen i ett beslut som kallas för ”barnomsorgstaxa”. Det är hur hög inkomst hushållet har, dock upp till ett inkomsttak, som styr hur hög avgiften för förskoleplats blir. För 2020 är inkomsttaket på 49 280 kronor. Vad som avses med ”hushåll” är fastställt i kommunstyrelsens riktlinjer gällande förskola och fritidshem. Ett hushåll kan bestå av en ensamstående, sammanboende eller makar. För sammanboende eller makar ligger bådas inkomster till grund för avgiften oavsett om båda är föräldrar till barnet eller om bara den ena är förälder.

Avgifter

För 2020 är maxavgiften för en förskoleplats i Munkfors kommun följande:

1478 kronor för det yngsta barnet (barn 1)
986 kronor för barn 2
493 kronor för barn 3  och
0 kronor för barn 4 och fler.

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. Barnomsorgstaxan gäller för all övrig tid. Den fastställda avgiften blir reducerad med 37,5 % för 3-5 åringar som har behov av omsorg utöver de 15 avgiftsfria timmarna. För sommarmånaderna betalar du ordinarie avgift enligt barnomsorgstaxan oavsett omsorgstid under sommaren.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem