Logotyp

Avgift för förskoleplats

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommun använder maxtaxa för avgift för förskoleplats. Avgiften beräknas i procent av hushållets gemensamma bruttoinkomst. Inkomsttaket är för närvarande 56 250 kronor. Det yngsta barnet räknas som barn 1, för det fjärde barnet betalas ingen avgift.

Förskola

Alla 3-5 åringar har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. För barn med större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 37,5 %. Den allmänna förskolan följer skolans läsår d v s från 1 september till och med 31 maj. Ordinarie avgift betalas under juni, juli och augusti månad.

Fritidshem

För skolbarn som kan behöva tillsyn enstaka dagar eller någon ledig skolvecka erbjuds möjlighet till tillsyn på kommunens fritidshem.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem