Logotyp

Avgift för förskoleplats

Publicering: 2015-11-26

Barnomsorgstaxa

Avgift för förskoleplats bestäms av kommunfullmäktigen i ett beslut som kallas för ”barnomsorgstaxa”. Det är hur hög inkomst hushållet har, dock upp till ett inkomsttak, som styr hur hög avgiften för förskoleplats blir. Inkomsttaket är för närvarande 54 830 kronor.

Vad som avses med ”hushåll” är fastställt i kommunstyrelsens riktlinjer gällande förskola och fritidshem. Ett hushåll kan bestå av en ensamstående, sammanboende eller makar. För sammanboende eller makar ligger bådas inkomster till grund för avgiften oavsett om båda är föräldrar till barnet eller om bara den ena är förälder.

Avgifter

För 2023 är maxavgiften för en förskoleplats i Munkfors kommun följande:

1:a barnet: 1 645 kronor
2:a barnet: 1 097 kronor
3:e barnet: 548 kronor
4:e barnet: 0 kronor

Alla barn i åldern 3-5 år har rätt till allmän förskola 15 timmar/vecka utan avgift. För barn
med större omsorgsbehov än 15 timmar/vecka reduceras avgiften med 37,5 procent.
Ordinarie taxa gäller under juni, juli och augusti månad.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem