Logotyp

Parkering

Publicering: 2017-09-11

I Munkfors kommun är parkering gratis på kommunal gatumark.
Vanligtvis kan du parkera på kommunal gatumark i 24 timmar utan att behöva flytta på bilen.
Om det inte är okej att parkera i 24 timmar så ser du det genom att det är skyltat.
Dag före söndag eller helgdag går det dock bra att parkera längre än 24 timmar.