Logotyp

Skatt och skattesatser

Publicering: 2017-09-01

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting, beroende på hur mycket du tjänar. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Varje kommun avgör sedan själv hur stor skattesatsen ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Skattetabell

Hur mycket du ska betala i skatt beror på vilken skattetabell du tillhör. För att ta reda på vilken skattetabell som är din måste du först räkna ut din skattesats.

Din skattesats är summan av den skatt du ska betala till kommun och region samt begravningsavgift. För dig som är medlem i Svenska kyrkan räknas också den avgiften in. Om du är medlem i ett annat trossamfund eller församling ska du själv lägga till den avgiften.

Avrunda därefter skattesatsen till heltal. Det avrundade heltalet är din skattetabell. Exempelvis innebär en skattesats på 32:50 skattetabell 32 medan en skattesats på 32:51 innebär tabell 33.

Kommunalskatt

Kommunalskatten är den största och viktigaste källan till intäkter för kommunen. Kommunalskatten finansierar närmare 90 procent av de löpande verksamheterna som exempelvis skola och äldreomsorg samt underhåll av gator och vägar.

För att få fram kommunalskattens skattesats lägger du ihop kommunens skattesats med regionens skattesats. När du vill veta hur mycket du ska betala i kommunalskatt multiplicerar du kommunalskattens skattesats med din inkomst.

För inkomstår 2020 är skattesatsen i Munkfors kommun 22,02 och skattesatsen för regionen 11.68. Om du är folkbokförd i Munkfors kommun och inte är medlem i något trossamfund tillhör du skattetabell 34 för inkomstår 2020. Om du däremot tillhör ett trossamfund kan du tillhöra skattetabell 34 eller 35, detta beror på att trossamfunden har olika stora avgifter.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser