Logotyp

Barnomsorgspeng

Publicering: 2016-01-05

Barnomsorgspengen är ett kommunalt bidrag som ges till en godkänd enskild förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Pengen ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer, tanken är att den skall ge en ökad möjlighet för föräldrar att välja egna lösningar för familjens barnomsorgsbehov. Utöver det blir kommunerna skyldiga att anordna allmän förskola även för treåringar från och med den 1 juli 2010. I dag har ett barn rätt till allmän förskola från höstterminen då barnet fyller fyra år.

Lagändringarna innebär följande: