Logotyp
Bild på informationstavlan om

Hästskoholmen naturreservat

Publicering: 2017-05-30

Hästskoholmen har sedan lång tid använts av folket i Munkfors. Den mänskliga aktiviteten har starkt präglat de senaste 200 åren och skapat den miljö vi ser i dag.

Historia

Redan på tidigt 1800-tal använde herrskapet på Munkfors Bruk holmen som nöjesplats. Bland annat uppfördes ett stort lusthus som användes som balsal och till teaterföreställningar.

Senare kunde även arbetarna roa sig på ön och då tillkom en dansbana. Omkring 1830 började Munkfors Bruk använda holmen för industriell verksamhet.

Med hjälp av en pråm över sjöarna och via hästforor och pråm på Klarälven kunde tackjärn från Sunnemohyttan fraktas hela vägen till holmen för att därefter användas vid bruket på Laxholmen.

Kolbodar, samt en liten järnväg har också funnits på Hästskoholmen. Idag syns spår från denna tid som timmerspel längs västra stranden och fundament efter broar i norr och söder. Timmerspelen hjälpte till att dirigera länsar och båtar rätt under flottningsepoken.

Mellan åren 1918 och 1977 fanns ett ungkarlsboende för de arbetare som hade lång väg att resa och övernattade där i veckorna på Hästskoholmen.

Naturtyper

Hästskoholmen är indelat i tre skötselområden där den södra delen är mer öppen och av parkkaraktär, den centrala delen en sluten lövlund och norra delen består av gles tallmark.

De äldsta träden är gamla grova björkar och tallar. I naturreservatet finns solälskande arter, knutna till sandiga marker, som till exempel praktbyx-, stor- och småfibblebi.

Det finns även arter mer knutna till lundmiljö, som lundelm och dess variant klarälvselm samt hedarter som den fridlysta mattlummern.

Fakta om Naturreservat Hästskoholmen

Beslutsår: 2007.
Areal: 2 ha
Markägare och förvaltare: Munkfors kommun
Syfte: Munkfors kommun bildade reservatet för att bevara det natursköna strövområdet i en rik kulturmiljö med biologiska värden.