Logotyp

Privat: Undersökning om befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och hälsa

Publicering: 2017-04-24

Drygt 14 000 enkäter skickas ut till ett slumpmässigt urval av länets invånare som är 18 år och äldre. Frågorna är anpassade för olika åldersgrupper och kan besvaras via pappersenkät eller webbformulär.  Resultatet används av landstinget och länets kommuner, dels för att planera den framtida hälso- och sjukvården, dels för satsningar på hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Undersökningen genomförs regelbundet sedan år 2000 i Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län. I år får total 78 000 personer enkäten. De som erbjuds delta i undersökningen har fått enkäten och en länk till webbformuläret i brevlådan. Svarstiden sträcker sig till 19 maj.

De första resultaten från undersökningen Liv och hälsa presenteras i slutet av året. Läs mer om undersökningen på liv.se