Logotyp

Dammhaveri i Klarälven

Publicering: 2015-11-26

Länsstyrelsen Värmland, Fortum Generation, Landstinget i Värmland och berörda kommuner har tagit fram en gemensam information till dig som bor eller vistas i kommunerna längs Klarälven. Läs den och fundera igenom vad du skulle göra vid ett eventuellt dammhaveri.

Mer information på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt och mer information

Frågor om kommunal beredskapsplanering
Räddningstjänstens säkerhetsavdelning
Telefon: 054-540 28 80,
Mail: raddningstjansten@karlstad.se

Frågor om Värmlands övergripande beredskapsplanering

Länsstyrelsens växel
Telefon: 010-224 70 00
Mail: varmland@lansstyrelsen.se