Logotyp

POSOM

Publicering: 2016-09-09

POSOM står för ”psykisk och social omsorg” och ger krisstöd till drabbade och vittnen vid olyckor och kriser. Krisstödet kan bestå av både praktiskt, socialt och psykologiskt stöd. POSOM larmas in av ansvarigt befäl för polis, räddningstjänst, ambulans och sjukvård. POSOM-gruppen leds av ledningsgrupp och ett 70-tal ideella stödpersoner.