Logotyp

Publicering: 2015-12-15

Gamla brukets museer är inhysta i en tegelbyggnad. På taket står det Munkfors Bruk med stora blå bokstäver.