Logotyp

Ledningsgrupp

Publicering: 2016-08-19

Ledningsgruppen är det högsta beslutande organet på tjänstemannanivå. Munkfors kommuns ledningsgrupp består av kommunchefen, de tre verksamhetscheferna, personalchef och ekonomichef.

Kontakt

Kommunchef

Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
E-post: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef

Therese Pettersson
Telefon: 0563-54 10 23
E-post: therese.pettersson@munkfors.se

Verksamhetschef omsorg och stöd

Susanne Aristidou
Telefon: 0563-54 12 07
E-post: susanne.aristidou@munkfors.se

Verksamhetschef service

Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
E-post: anna.grenholm@munkfors.se

Verksamhetschef lärande och stöd

Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
E-post: anna.falk@munkfors.se

Ekonomichef

Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
E-post: bjorn.fogelberg@munkfors.se