Logotyp

Sekretess

Publicering: 2016-06-20

Att det står ”hemligt” eller ”konfidentiellt” på en handling som du skickar in till kommunen innebär inte att sekretess gäller. Det är nämligen inte enskilda personer eller tjänstemän som bestämmer vad som ska vara sekretessbelagt.
Det är offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som anger vilka uppgifter som kan vara sekretessbelagda och i vilket sammanhang.
Det innebär att kommunen ska avgör om några uppgifter i en handling kan vara sekretessbelagda i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.
Syftet med sekretess kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.