Logotyp

Beställning av betygskopior

Publicering: 2016-06-17

Kopior av slutbetyg från grundskola och betyg från gymnasieskola, som utfärdats i Munkfors kommun (gäller även friskolor), finns i kommunens arkiv. Vill du ha ut en kopia av dina betyg vänder du dig till  kommunarkivarien.

För att underlätta arbetet med att ta fram betygskopior kan du uppge:

Kontakt

AnnKatrien Jansson, arkivarie
Telefon: 0563-54 11 08
Mail: annkatrien.jansson@munkfors.se