Logotyp

Betygskopia (beställning)

Publicering: 2016-06-17

Betygskopia på slutbetyg från grundskola och betyg från gymnasieskola, som utfärdats i Munkfors kommun, finns i kommunens arkiv. Det gäller även friskolor.

Om du vill du ha ut en betygskopia vänder du dig till  kommunarkivarien.
Du kan underlätta arkivariens arbete bland annat genom att uppge:

Kontakt

Arkivarie

AnnKatrien Jansson
Telefon: 0563-54 11 08
E-post: annkatrien.jansson@munkfors.se