Logotyp

Inackorderingstillägg

Publicering: 2016-06-17

Inackorderingstillägg kan beviljas:

För bidraget finns ingen nedre åldersgräns men du kan längst få det till och med vårterminen det år du fyller 20.