Logotyp

Elevresor till gymnasiet 2019-2020

Publicering: 2016-06-17

Gymnasieelever som har mer än 6 kilometer mellan hemmet och skolan har rätt till ersättning för dagliga resor mellan hemmet och gymnasieskolan. I Värmland lämnas ersättningen i form av ett busskort. Elever från Munkfors kommun som går på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Värmland och som är berättigad till busskort, får ansöka om busskort till kommunen. Ansökningsblankett finns på Munkfors kommuns webb och i kommunens kontaktcenter.

Busskortet hämtas i kontaktcenter på kommunhuset mot inlämnande av ansökningsblankett, under följande tider:

Måndag 12 augusti 08.00- 12.00 samt 13.00-16.00
Tisdag 13 augusti 08.00-12.00 samt 13.00-16.00
Onsdag 14 augusti 08.00-12.00 samt 13.00-16.00
Torsdag 15 augusti klockan 08.00-12.00 samt 13.00-16.00
Fredag 16 augusti klockan 08.00-12.00 samt 13.00-15.00

Om du tappar bort ditt kort ska du vända dig till kommunens kontaktcenter för att köpa ett ersättningskort.

De elever som är folkbokförda i annan kommun ska ta kontakt med sin hemkommun för information.