Logotyp

Klara krisen

Publicering: 2016-06-16

Långvariga elavbrott, avbrott i dricksvattenförsörjningen och avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan utvecklas till samhällskriser som kan drabba dig och din omgivning. Samhällsaktörer, som kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade. Den som kan bör förbereda sig på att kunna klara sig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

I den risk- och sårbarhetsanalys som gjorts för Munkfors kommun finns följande risker identifierade som kan leda till att samhället drabbas av en stor påfrestning.

Mer information om hur du klarar krisen finns på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats