Logotyp

Klara krisen

Publicering: 2016-06-16

Långvariga elavbrott och avbrott i dricksvattenförsörjningen samt avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan leda till samhällskriser.
Samhällsaktörer, som till exempel kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade. Den som kan bör förbereda sig på att kunna klara sig på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

Den risk- och sårbarhetsanalys som gäller för Munkfors kommun identifierade följande risker som kan leda till stor påfrestning för samhället:

Mer information om hur du klarar krisen finns på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats