Logotyp

Brottsofferjouren

Publicering: 2016-06-15

Brottsofferjouren kan hjälpa till med exempelvis:

Kontakt

Telefon: 054-18 28 88
Mail: info@varmland.boj.se

Vittnesstöd

Brottsofferjouren Värmland har stödpersoner i väntsalen på Värmlands tingsrätt. Av dem får du som vittne, målsägande eller anhörig till någon av parterna information om hur en domstolsförhandling går till och om det praktiska i samband med denna. De kan vid behov erbjuda avskildhet i ett separat rum.

Kontakt

Telefon: 054-18 75 75
Mail: vittnesstod@varmland.boj.se

Hedersrelaterat våld och förtryck

Brottsofferjouren Värmland erbjuder också stöd och rådgivning för individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck även anhörig eller närstående kan få stöd och råd.

Kontakt

Telefon: 073-584 91 45
Mail: stella@varmland.boj.se

Brottsofferjourens besöksadress:

Drottninggatan 30, Karlstad

Mer information finns på Brottsofferjourens webbplats